Workshop stagevoorbereiding op het MBO

Een kort verslag over de workshop die ik heb gegeven op zaterdag 16 maart.

Ik heb een workshop gegeven over stagevoorbereiding op het MBO voor vmbo-leerlingen. In de workshop hebben we het gehad over:

– Snuffelstage: een korte kennismaking met een beroep, vaak in de bovenbouw van het VMBO voor een paar dagen tot een week.

– Stage op het MBO: vaak 40% van je opleiding, een langere periode van enkele maanden waarin je echte werkervaring opdoet.

– Wat een stage inhoudt: meelopen in een bedrijf, praktijkgericht leren, kennismaken met het werkveld en ervaring opdoen.

– Waarom stage belangrijk is: het opdoen van praktijkervaring, leren hoe het er in een echt bedrijf aan toe gaat, toepassen van wat je op school hebt geleerd, en ontdekken of het beroep bij je past.

Ik heb besproken wat er van de leerlingen wordt verwacht, zoals op tijd komen, afspraken en deadlines nakomen, communiceren, goed luisteren en meewerken, vragen stellen als iets niet begrepen wordt, en netjes en representatief gekleed zijn.

Ook heb ik tips gegeven over hoe de leerling zich kan voorbereiden op de stage, zoals BPV-voorbereidingslessen op school volgen, het bedrijf waar je stage gaat lopen onderzoeken, verwachtingen bespreken met je stagebegeleider, oefenen met reizen naar de stageplek, en vragen voorbereiden om te stellen.

Verder hebben we gesproken over de beroepshouding die belangrijk is tijdens de stage, zoals respectvol omgaan met collega’s en klanten, interesse en inzet tonen, afspraken nakomen, en betrouwbaarheid laten zien.

Zij hebben vragen kunnen stellen en we hebben hierover kunnen praten.

Ik bedankte de leerlingen voor het luisteren en wenste ze veel succes met hun toekomstige stages op het MBO!

Tesca Servet

BPV Coƶrdinator| Voorzitter team Assistent Business Services| Docent Beroepspraktijkvorming

Entree & Serviceberoepen